Hyvällä sydämellä -hanke

Olemme mukana Helluntaikirkon Hyvällä sydämellä -hankkeessa. Se on diakoniatyön muoto, jossa pyritään kohtaamaan avuntarvitsijat henkilökohtaisesti ja luomaan yhteyttä. Tähän sisältyy myös aineellisena apuna EU:n Ruokaviraston maksukorttien jakaminen vähävaraisille. Maksukorteilla avunsaaja voi hankkia elintarvikkeita tai muita perustarvikkeita.
Seurakunnassamme järjestetään kuukausittain vähävaraisille suunnattuja tilaisuuksia, joissa maksukortteja jaetaan.